Under ditt sjukhusbesök

Service på sjukhuset

Här hittar du information om den service som finns på sjukhuset som till exempel matställen, apotek, vårdhotell och vart du kan ladda din bil.

Måltider för patienter

På vårdavdelningarna väljer du själv din måltid från en matsedel. I vissa fall kan det vara aktuellt med specialkost.

Besökstider

Besökstid på SÄS vårdavdelningar är klockan 13.00–19.00 eller efter överenskommelse. För att värna om en lugn vårdmiljö har personalen rätt att begränsa antalet besökare. Vår grundprincip är max tre besökare.

För att skydda särskilt utsatta patientgrupper och minska risken för smitta inom sjukhuset, önskar vi att personer med luftvägssmitta inte kommer som besökare till SÄS.

Barn- och ungdomsavdelningen

Barn- och ungdomsavdelningens besökstider skiljer sig från övriga avdelningar och är mellan  kl. 09.00 – 20.00 eller enligt överenskommelse. Observera att alla besökare måste vara fullt friska.

Lek och skola

För att tillgodose barn och ungdomars behov av lek och sysselsättning finns en lekterapi. Personalen hjälper barnen att förbereda sig inför en svår situation eller bearbeta en upplevelse genom pedagogisk lek.

Patienter kan också få hjälp med undervisning på grund-, särskole- och gymnasienivå.

Lekterapi på SÄS i Borås

Ordningsregler

För att skydda patienter, besökare och medarbetare finns några gemensamma regler som vi ber dig som besöker sjukhusområdet att ta hänsyn till.

Bland annat ber vi dig att inte använda starka dofter och att inte röka på sjukhusområdet. Vi har nolltollerans mot hot, våld och droger.

Ordningsregler på Södra Älvsborgs Sjukhus