Ordningsregler

Ordningsregler på Södra Älvsborgs Sjukhus. För att skydda patienter, besökare och medarbetare finns några gemensamma regler som vi ber dig som besöker sjukhusområdet att ta hänsyn till.

Besökstider

Besökstid på vårdavdelningar är klockan 13.00–19.00 eller efter
överenskommelse. För att värna om en lugn vårdmiljö har personalen rätt att
begränsa antalet besökare. Vår grundprincip är max tre besökare.

Vård och omsorg prioriteras

Vård och omsorg om patienter prioriteras alltid och närstående får inte störa
vårdarbetet.

Sjukhuset är ingen offentlig plats

Personal och väktare har rätt att be personer lämna sjukhusområdet som inte
har ett ärende till sjukhuset eller som är störande, bråkiga eller hotfulla.

Ordningsvakt har befogenhet att avvisa, avlägsna eller omhänderta störande
personer i väntan på polis.

Nolltolerans mot hot och våld

Sjukhuset har nolltolerans mot diskriminering, hot och våld.

Alkohol- och drogförbud

Droger och förtäring av alkohol är inte tillåtet inom sjukhusområdet.

Rökfritt sjukhusområde

Rökning och användning av e-cigaretter är inte tillåtet.

Vapen

Vapen får inte bäras inom sjukhusområdet.

Djur

Djur får inte vistas i sjukhusets lokaler. Undantag gäller assistanshundar och
polishundar.

Fotografering och filmning

För att fotografera eller filma på sjukhuset krävs tillstånd. Detta gäller även
med kameror som finns i mobiltelefoner eller i annan utrustning.

Ljudinspelning är tillåten om den som gör inspelningen själv deltar i samtalet.
Däremot får man enligt svensk lag inte spela in andra i smyg.

Dofter

Ta hänsyn till att det finns personer som är överkänsliga mot starka dofter.
Undvik parfym och att ta med doftande blommor när du besöker sjukhuset.

Särskilt tillstånd för verksamheter

Ingen verksamhet förutom den som bedrivs av Västra Götalandsregionen,
eller av regionen anlitade verksamheter får bedrivas inom sjukhusområdet
utan särskilt tillstånd.