Albanska - Shqip

nformacion për pacientat

Kur keni nevojë për përkthyes

SPITALI JUGOR I ELVSBORGUT

Ju keni të drejtë për informacion të mirë.

Nëse ju nuk e kuptoni apo nuk e flitni suedishtën,ju keni të drejtë të përdorni përkthyes kur të shkoni në pranim apo të shtriheni në spital.

Të përdorni përkthyes do të thotë siguri

Si pacient keni të drejtë të mirrni informacion të mirë për sëmundje dhe mjekim. Me rëndësi është  të përdorni përkthyes që të kuptoheni në gjuhën e juaj.
Ju nuk bën ti përdorni fëmijët e juaj ose farefisin si përkthyes.

Tregoni nëse keni nevojë për përkthyes!

Kur të caktoni kohë në spital me gjithë dëshirë i tregoni personelit  se ju keni nevojë për përkthyes.

Përkthyesi ka sekret profesional

S.J.E. i përdor  përkthyesit e aprovuar nga zyra e përkthyesve.
Sekreti profesional vazhdon si për ata ashtu edhe për personelin mjekësor.
Përkthyesi ka për detyrë vetëm të përkthejë.

Falas është

Të përdorni përkthyes për ju s`kushton asgjë.