Finska - suomeksi

Potilasinformaatiota

Tulkkia tarvittaessa

Teillä on oikeus saada täsmällistä informaatiota

Teillä on oikeus saada tulkki käydessänne vastaanotolla tai ollessanne sairaaralahoidossa ellette ymmärrä ettekä puhu ruotsia.

Tulkin käyttö merkitsee turvallisuutta

Teillä on potilaana oikeus saada täsmällistä informaatiota sairaudestanne ja sen hoidosta. On tärkeää että käytätte tulkkia ymmärtääksenne asian omalla kielellänne.
Älkää käyttäkö lapsianne tai muita sukulaisia tulkkina.

Sano että tarvitset tulkkia!

Kerro henkilökunnalle että tarvitset tulkkia jo tilatessasi aikaa sairaalaan.

Tulkilla on vaitiolovelvollisuus

Sairaalamme käyttää hyväksyttyjä tulkkeja Siirtolaistoimistosta. Heillä on vaitiolovelvollisuus samoin kuin sairaalan henkilökunnallakin.
Tulkin ainoa tehtävä on tulkata.

Palvelu on ilmaista

Tulkin käyttö ei maksa teille mitään.