Patientavgifter

Här hittar du mer information om när du ska betala och hur du kan betala när du är patient på sjukhuset.

Avgift vid besök på mottagningar

Använd helst betalkort. Om du inte kan betala med kort, kan du betala med faktura eller kontant.

Avgift när man ligger inne på vårdavdelning

När man är inlagd på sjukhus betalar man en avgift per dygn, som betalas i efterskott via faktura. 

Avgift när ambulanspersonal utför vårdinsats på plats

En patientavgift tas ut då ambulanspersonal utför vårdinsats på plats. Avgift tas inte ut för patient som av ambulanspersonal aktivt hänvisas till vårdinrättning. Patientavgift tas inte heller ut när annat vårdteam i direktanslutning tar över vårdansvaret, t.ex. mobil närsjukvård.

Patientavgifter i Västra Götaland

Här hittar du kontaktuppgifter vid frågor om avgifter eller fakturor samt kan läsa mer om patientavgifter, högkostnadsskydd och om när vården är avgiftsfri.

Patientfaktura i Västra Götaland

Du som är eller har varit patient på sjukhuset faktureras för den vård som du inte har betalat för på plats. Här hittar du mer information om fakturor.