Hitta rätt - så fungerar skyltningen på sjukhusen

För att underlätta för dig som besökare på SÄS Borås och SÄS Skene att hitta rätt är skyltningen på sjukhusen uppbyggd på följande sätt: vid entrén väljer du målpunkt, vid målpunkten väljer du våningsplan, vid våningsplanet väljer du verksamhet.

Informationstavlor i huvudentréer

I sjukhusens huvudentréer finns informationstavlor med översikt över avdelningar och mottagningar.

Skyltning baserad på målpunkter

Skyltningen i lokalerna utgår från målpunkter bestående av en bokstav. Informationen byggs på och blir mer detaljerad fram till avdelningen eller mottagningens dörr i takt med att den behövs.

Målpunkt

Kompletterande information på vägen

Informationen förstärks på vägen mot målet. Det finns informationstavlor, hänvisningsskyltar och våningsplansskyltar. Skyltarna kan finnas i taket och på väggarna.

På vissa platser, där det behövs, bland annat vid informationstavlan i huvudentrén, finns även kartor.

Hänvisningsskylt

 

På väg mot målpunkten finns hänvisningsskyltar som visar hur du ska gå för att komma till målpunkten, som är en bokstav.

orienteringsskylt

När du närmar dig ditt besöksmål blir hänvisningsskyltarna mer detaljerade. De visar hur du ska gå för att komma till en särskild avdelning eller mottagning.

När du är framme

Framme vid ditt besöksmål finns en skylt som visar vilka avdelningar och mottagningar som finns vid denna ingång.

  

 

Vill du förbereda dig hemifrån?

  1. Gå till din avdelning eller mottagning sida på SÄS webbplats 

    Avdelning och mottagningar

  2. Klicka på "Visa fler kontaktuppgifter" och se rubriken "Inre väg- beskrivning" Här ser du vilken ingång du bör ta samt ev hiss och plan.

    Besökskarta för SÄS Borås och SÄS Skene