Psykiatriavdelning 2

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

E-post

OBS! Av sekretesskäl ber vi dig, när det handlar om patientärenden, att i stället ringa oss.

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
50455 Borås

Besökstider

 • måndag - söndag 13:00 - 19:00

Drop-in

 

 

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet. Buss 200 från Ulricehamn.

Inre vägbeskrivning

Ingång 5, Målpunkt O, till vänster, plan 5

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Vuxenpsykiatrisk avdelning 2
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Här hittar du kontaktuppgifter, information om avdelningen och vad du behöver tänka på inför din vistelse.

Om avdelningen

Psykiatriavdelning 2 vårdar patienter med psykisk störning i kombination med missbruk, patienter som är i medicinskt behov av abstinensbehandling och patienter som fått någon form av resttillstånd av sitt missbruk. Avdelningen har även ett allmänpsykiatriskt vårduppdrag.

Avdelning 2 har för närvarande 12 ordinarie vårdplatser. Vi samarbetar bland annat med de psykiatriska öppenvårdsteamen, vårdcentraler, polis och socialtjänst. För patienter med missbruks- och beroendeproblem bedriver vi endast abstinensbehandling. Missbruksvård i övrigt är enligt lagen kommunernas ansvar.

Din vistelse hos oss

Inläggning sker via vuxenpsykiatriska akutmottagningen som är öppen dygnet runt, året runt.

Du som patient ingår i ett team bestående av läkare, sjuksköterskor och skötare. Teamet ansvarar för din vård och behandling. Om du har en pågående öppenvårdskontakt så sker denna planering i nära samverkan med din öppenvård. Den har huvudansvaret för den långsiktiga planeringen av din vård och behandling.

Vi ser att du tillsammans med närstående är delaktiga i din vård. Du bestämmer vem av dina närstående som är aktuell. Utifrån ditt samtycke samarbetar vi även med kommun och andra vårdgivare.

Utifrån din problematik och dina individuella behov görs en planering av din vård. Avdelningen har aktiviteter som promenader, stavgång, rehabbad, hälsoskola, motionscykel och sjukgymnastik. Dessutom finns spel, pussel, möjlighet att låna böcker, ljudböcker med mera.

Har du barn som du känner oro för så kan vi hjälpa dig med råd om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Checklista inför din vistelse

 • Ta god hand om dina värdesaker. Avdelningen har tyvärr inte möjlighet att ansvara för dina personliga tillhörigheter, så lämna helst dina värdesaker hemma. Det finns möjlighet att förvara värdesaker hos vakten vid sjukhusets entré.
 • Privata läkemedel ska lämnas till tjänstgörande sjuksköterska, för patientsäkerhetens skull.
 • Droger, alkohol och andra berusningsmedel är inte tillåtet att använda under tiden på avdelningen.
 • SÄS är ett rök- och doftfritt sjukhus. Rökning får endast ske på anvisad plats utomhus. Som patient har du möjlighet att få nikotinersättningsmedel och/eller stöd i rökavvänjning under din vårdtid.
 • Vi ber dig också avstå användandet av starka dofter.
 • Under din vårdtid kommer vi att förvara föremål som kan innebära en säkerhetsrisk för dig själv eller dina medpatienter, till exempel tändare, rakhyvel, sax och annat.
 • I händelse av skadegörelse kan du bli ersättningsskyldig.
 • Mobiltelefon är tillåtet att använda på egna patientrummet. Tänk på att ta hänsyn till eventuell rumskamrat. Det gäller även vid användande av datorer och annan elektronisk utrustning. Laddare lämnas in och laddning sker på begäran.
 • Av sekretesskäl gäller ett allmänt fotoförbud på hela sjukhusområdet.
 • Under tiden på avdelningen bär du sjukhuskläder. Dina privata kläder tvättas och förvaras till du skrivs ut.
 • Dina synpunkter och eventuella klagomål är av stor vikt för oss att ta del av. Du kan vända dig till valfri person på avdelningen eller till vårdenhetschefen.

Vi som arbetar här

Förutom läkare, sjuksköterskor och skötare finns även psykolog, sjukgymnast, socionom och arbetsterapeut kopplade till avdelningen.

Inför ditt sjukhusbesök

Här hittar du information som är bra att veta inför ditt sjukhusbesök till exempel hur du hittar på sjukhuset, patientavgifter och vad du ska ta med dig vid ditt besök eller inskrivning.

Hjälp oss att bli bättre

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om dina erfarenheter och synpunkter.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

E-post

OBS! Av sekretesskäl ber vi dig, när det handlar om patientärenden, att i stället ringa oss.

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
50455 Borås

Besökstider

 • måndag - söndag 13:00 - 19:00

Drop-in

 

 

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet. Buss 200 från Ulricehamn.

Inre vägbeskrivning

Ingång 5, Målpunkt O, till vänster, plan 5

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Vuxenpsykiatrisk avdelning 2
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Här hittar du kontaktuppgifter, information om avdelningen och vad du behöver tänka på inför din vistelse.

Om avdelningen

Psykiatriavdelning 2 vårdar patienter med psykisk störning i kombination med missbruk, patienter som är i medicinskt behov av abstinensbehandling och patienter som fått någon form av resttillstånd av sitt missbruk. Avdelningen har även ett allmänpsykiatriskt vårduppdrag.

Avdelning 2 har för närvarande 12 ordinarie vårdplatser. Vi samarbetar bland annat med de psykiatriska öppenvårdsteamen, vårdcentraler, polis och socialtjänst. För patienter med missbruks- och beroendeproblem bedriver vi endast abstinensbehandling. Missbruksvård i övrigt är enligt lagen kommunernas ansvar.

Din vistelse hos oss

Inläggning sker via vuxenpsykiatriska akutmottagningen som är öppen dygnet runt, året runt.

Du som patient ingår i ett team bestående av läkare, sjuksköterskor och skötare. Teamet ansvarar för din vård och behandling. Om du har en pågående öppenvårdskontakt så sker denna planering i nära samverkan med din öppenvård. Den har huvudansvaret för den långsiktiga planeringen av din vård och behandling.

Vi ser att du tillsammans med närstående är delaktiga i din vård. Du bestämmer vem av dina närstående som är aktuell. Utifrån ditt samtycke samarbetar vi även med kommun och andra vårdgivare.

Utifrån din problematik och dina individuella behov görs en planering av din vård. Avdelningen har aktiviteter som promenader, stavgång, rehabbad, hälsoskola, motionscykel och sjukgymnastik. Dessutom finns spel, pussel, möjlighet att låna böcker, ljudböcker med mera.

Har du barn som du känner oro för så kan vi hjälpa dig med råd om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Checklista inför din vistelse

 • Ta god hand om dina värdesaker. Avdelningen har tyvärr inte möjlighet att ansvara för dina personliga tillhörigheter, så lämna helst dina värdesaker hemma. Det finns möjlighet att förvara värdesaker hos vakten vid sjukhusets entré.
 • Privata läkemedel ska lämnas till tjänstgörande sjuksköterska, för patientsäkerhetens skull.
 • Droger, alkohol och andra berusningsmedel är inte tillåtet att använda under tiden på avdelningen.
 • SÄS är ett rök- och doftfritt sjukhus. Rökning får endast ske på anvisad plats utomhus. Som patient har du möjlighet att få nikotinersättningsmedel och/eller stöd i rökavvänjning under din vårdtid.
 • Vi ber dig också avstå användandet av starka dofter.
 • Under din vårdtid kommer vi att förvara föremål som kan innebära en säkerhetsrisk för dig själv eller dina medpatienter, till exempel tändare, rakhyvel, sax och annat.
 • I händelse av skadegörelse kan du bli ersättningsskyldig.
 • Mobiltelefon är tillåtet att använda på egna patientrummet. Tänk på att ta hänsyn till eventuell rumskamrat. Det gäller även vid användande av datorer och annan elektronisk utrustning. Laddare lämnas in och laddning sker på begäran.
 • Av sekretesskäl gäller ett allmänt fotoförbud på hela sjukhusområdet.
 • Under tiden på avdelningen bär du sjukhuskläder. Dina privata kläder tvättas och förvaras till du skrivs ut.
 • Dina synpunkter och eventuella klagomål är av stor vikt för oss att ta del av. Du kan vända dig till valfri person på avdelningen eller till vårdenhetschefen.

Vi som arbetar här

Förutom läkare, sjuksköterskor och skötare finns även psykolog, sjukgymnast, socionom och arbetsterapeut kopplade till avdelningen.

Inför ditt sjukhusbesök

Här hittar du information som är bra att veta inför ditt sjukhusbesök till exempel hur du hittar på sjukhuset, patientavgifter och vad du ska ta med dig vid ditt besök eller inskrivning.

Hjälp oss att bli bättre

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om dina erfarenheter och synpunkter.