Akutmottagning BUP

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - söndag dygnet runt

E-post

OBS! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss istället eller kontakta oss via 1177.se

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
504 55 Borås

Drop-in

 

 

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet.

Inre vägbeskrivning

Ingång 5, Målpunkt O till vänster, ta hiss till plan 6

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmottagning BUP
Brämhultsvägen 53 Byggnad 22, ingång 5, våning 6
501 82 Borås

Här får du information om mottagningen och vad du behöver tänka på inför ditt besök. Du hittar också kontaktuppgifter till mottagningen och länkar till 1177.se där du kan utföra vårdärenden.

Om mottagningen

Akutmottagning BUP välkomnar barn upp till 18 år med ett barnpsykiatriskt akutbehov såsom självmordsförsök eller självskada. Akutmottagningen följer upp barn och ungdomar som inte har en pågående kontakt i öppenvård och som bedöms ha behov av en kort vårdinsats under högst tre veckor. Om det behövs längre insatser hjälper akutmottagningen till att förmedla kontakt till öppenvårdsmottagning.

Söka vård hos oss

Remisser till våra öppenvårdsmottagningar tas emot via ”En väg in”, som är ett regionalt kontaktcentrum med uppgift att hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa att hitta rätt i vården. "En väg in" nås genom telefon eller meddelande och egenremiss genom att logga in på 1177.se och är öppet för barn och unga som tar en egen kontakt och för vårdnadshavare eller närstående som hjälper till att ta kontakt.

Mer information om ”En väg in” och hur du går till väga för att skicka egenremiss (1177.se)

Om det inte är en akut situation ska du i första hand kontakta din vårdcentral för att få hjälp.

Vid ditt besök hos oss

Vid besöket ställer vi en rad frågor för att kunna erbjuda bästa möjliga hjälp redan från början. Oftast börjar ett akutbesök med ett samtal om vad som ska ske i barn- och ungdomspsykiatrin inom verksamhetsområde Psykiatri.

Det är viktigt att familjen är med i planering och val av behandlingsform. Bäst är om de som är berörda av problemet kan delta. Vanligen träffar vi barnet eller ungdomen tillsammans med familjen under en del av samtalet. Under en annan del möter vi barnet eller ungdomen och föräldrarna var för sig.

Vi gör en bedömning av hur vi bäst kan hjälpa till, med utredning och/eller behandling. Ibland är det mera lämpligt att barnet eller ungdomen och familjen får kontakt med annan verksamhet, inom regionen eller i kommunen.

Vid behov hjälper vi till i kontakten med akutavdelning, öppenvårdsmottagning, mellanvård eller neuropsykiatriskt utredningsteam. Ibland är samtal med hela familjen att föredra, ibland individuella samtal. Vissa gånger kan barnet eller ungdomen behöva medicin under kortare eller längre tid.

Checklista inför ditt besök

Tänk på att ta med

  • kallelse
  • fotolegitimation eller annan ID-handling 
  • eventuell medicinlista
  • eventuell hälsodeklaration

Meddela oss i god tid om du behöver tolk.

Vi som arbetar här

På Akutmottagning BUP arbetar läkare, sjuksköterska, psykolog och medicinsk sekreterare.

Hjälp oss att bli bättre

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om dina erfarenheter och synpunkter.

Inför ditt sjukhusbesök

Här hittar du information som är bra att veta inför ditt sjukhusbesök till exempel hur du hittar på sjukhuset, patientavgifter och vad du ska ta med dig vid ditt besök eller inskrivning.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - söndag dygnet runt

E-post

OBS! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss istället eller kontakta oss via 1177.se

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
504 55 Borås

Drop-in

 

 

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet.

Inre vägbeskrivning

Ingång 5, Målpunkt O till vänster, ta hiss till plan 6

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmottagning BUP
Brämhultsvägen 53 Byggnad 22, ingång 5, våning 6
501 82 Borås

Här får du information om mottagningen och vad du behöver tänka på inför ditt besök. Du hittar också kontaktuppgifter till mottagningen och länkar till 1177.se där du kan utföra vårdärenden.

Om mottagningen

Akutmottagning BUP välkomnar barn upp till 18 år med ett barnpsykiatriskt akutbehov såsom självmordsförsök eller självskada. Akutmottagningen följer upp barn och ungdomar som inte har en pågående kontakt i öppenvård och som bedöms ha behov av en kort vårdinsats under högst tre veckor. Om det behövs längre insatser hjälper akutmottagningen till att förmedla kontakt till öppenvårdsmottagning.

Söka vård hos oss

Remisser till våra öppenvårdsmottagningar tas emot via ”En väg in”, som är ett regionalt kontaktcentrum med uppgift att hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa att hitta rätt i vården. "En väg in" nås genom telefon eller meddelande och egenremiss genom att logga in på 1177.se och är öppet för barn och unga som tar en egen kontakt och för vårdnadshavare eller närstående som hjälper till att ta kontakt.

Mer information om ”En väg in” och hur du går till väga för att skicka egenremiss (1177.se)

Om det inte är en akut situation ska du i första hand kontakta din vårdcentral för att få hjälp.

Vid ditt besök hos oss

Vid besöket ställer vi en rad frågor för att kunna erbjuda bästa möjliga hjälp redan från början. Oftast börjar ett akutbesök med ett samtal om vad som ska ske i barn- och ungdomspsykiatrin inom verksamhetsområde Psykiatri.

Det är viktigt att familjen är med i planering och val av behandlingsform. Bäst är om de som är berörda av problemet kan delta. Vanligen träffar vi barnet eller ungdomen tillsammans med familjen under en del av samtalet. Under en annan del möter vi barnet eller ungdomen och föräldrarna var för sig.

Vi gör en bedömning av hur vi bäst kan hjälpa till, med utredning och/eller behandling. Ibland är det mera lämpligt att barnet eller ungdomen och familjen får kontakt med annan verksamhet, inom regionen eller i kommunen.

Vid behov hjälper vi till i kontakten med akutavdelning, öppenvårdsmottagning, mellanvård eller neuropsykiatriskt utredningsteam. Ibland är samtal med hela familjen att föredra, ibland individuella samtal. Vissa gånger kan barnet eller ungdomen behöva medicin under kortare eller längre tid.

Checklista inför ditt besök

Tänk på att ta med

  • kallelse
  • fotolegitimation eller annan ID-handling 
  • eventuell medicinlista
  • eventuell hälsodeklaration

Meddela oss i god tid om du behöver tolk.

Vi som arbetar här

På Akutmottagning BUP arbetar läkare, sjuksköterska, psykolog och medicinsk sekreterare.

Hjälp oss att bli bättre

Din delaktighet är viktig för att vi ska kunna uppnå en säker och god vård. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om dina erfarenheter och synpunkter.

Inför ditt sjukhusbesök

Här hittar du information som är bra att veta inför ditt sjukhusbesök till exempel hur du hittar på sjukhuset, patientavgifter och vad du ska ta med dig vid ditt besök eller inskrivning.