Mammografi

Här hittar du information om mammografi som är en röntgenundersökning av brösten. På SÄS utförs mammografi av Unilabs.

Alla kvinnor i Sverige i åldern 40-74 år kallas regelbundet till mammografi. Det är en hälsoundersökning/röntgenundersökning av brösten, även kallad screening. Mammografi är en viktig undersökning då det är möjligt att hitta förändringar i brösten i ett tidigt skede. 

Mammografin utförs av företaget Unilabs

På Södra Älvsborgs sjukhus utförs mammografin av företaget Unilabs. Det är de som skickar ut kallelse till undersökningen. 

Mammografi (Unilabs)

Ingen anmälan i huvudéntren 

Du ska inte anmäla dig i SÄS incheckning i entrén utan gå direkt till mammografins lokaler. Från huvudentrén i Borås är det skyltat till undersökningslokalen.

Mer information