Strokemottagning

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

tis - tor 13:00 - 15:00

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
501 82 Borås
plan 4
Huvudentrén, hiss E

Vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Strokemottagning
Brämhultsvägen 53 501 82 Borås
501 82 Borås

Strokemottagningen följer upp dig som drabbats av stroke och som inte har annan ordnad uppföljning. Du kallas till specialistsjuksköterska ungefär sex veckor efter utskrivning från strokeavdelningen.

Vid ditt besök hos oss

Vid ditt besök får du träffa sjuksköterska.
Ansvariga för mottagningen

Camilla Finnskog, vårdenhetschef

Telefon
033 - 616 40 52

E-post 
camilla.finnskog@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2016-10-05 15:14