Stöd vid sjukskrivning

Här hittar du tips och råd vid sjukskrivning samt information om hur du kan få stöd av och kontakt med SÄS rehabkoordinatorer.

Tips och råd

Om du drabbas av sjukdom eller skada kan din arbetsförmåga påverkas och du kan behöva vara sjukskriven under en period. På 1177.se finns tips och råd kring vad som är bra att tänka på när du blir sjukskriven.

Tips och råd till dig som är sjukskriven - 1177.se

SÄS rehabkoordinatorer kan stötta dig

Om du behöver stöd för att kunna återgå i arbete efter din sjukdom eller skada finns rehabkoordinatorer som kan stötta dig. De kan hjälpa dig genom att kartlägga dina behov inför arbetsåtergång och på så sätt skapa bättre förutsättningar för dig att delta i den planeringen.

Rehabkoordinator kan också ge dig stöd i kontakter med din arbetsgivare, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

De rehabkoordinatorer som finns på SÄS är till för dig som är i arbetsför ålder och är sjukskriven av läkare på någon av våra mottagningar.

Få kontakt med rehabkoordinator

Om du är sjukskriven av läkare på SÄS kan du komma i kontakt med rehabkoordinator via din mottagning genom att skicka meddelande via 1177 eller genom att ringa mottagningen på anvisad telefontid.

Avdelningar och mottagningar på SÄS

Kostnadsfritt

Besök hos rehabkoordinator är kostnadsfritt. Det är viktigt att avboka om du inte kan komma. Kontaktuppgifter för avbokning finns i kallelsen.