Vuxenpsykiatrisk mottagning Neuropsykiatri

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

Adm frågor
mån - fre 8:00 - 10:00
Rådgivning
mån - fre 8:30 - 9:30
Rådgivning
mån - fre 13:00 - 14:00
Adm frågor
mån - fre 13:00 - 15:30

Gemensam e-postadress för hela Vuxenpsykiatriska kliniken

Växeltelefon

Öppettider

mån - fre 8:00 - 12:00
mån - fre 13:00 - 16:30

Besöksadress

Syster Toras väg
544 55 Borås
plan 5
Solhem ingång 2, hiss/trappa A

Vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet. Buss 200 från Ulricehamn.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Vuxenpsykiatrisk mottagning neuropsykiatri
Syster Toras väg Solhem, ingång 2, plan 5
501 82 Borås

Mer information

Psykiatrins dagar september 2018

I September anordnas under en vecka aktiviteter med tema psykisk ohälsa/psykisk hälsa av Borås stad i samarbete med Västra Götalandsregionen, Svenska kyrkan och RSMH.

Tid:
Måndag - torsdag 10-13 september, samt söndag 16 september

Plats:
Vävsalen på Kulturhuset, om inget annat anges

Mer information om programmet

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach

Neuropsykiatriska mottagningen vänder sig till personer med neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD, autismspektrumstörning och Tourettes syndrom. Insatserna planeras tillsammans med den enskilde och utifrån individuella behov.

Neuropsykiatriska mottagningen är en specialiserad öppenvårdsmottagning för vuxna patienter med diagnostiserad neuropsykiatrisk problematik som är i behov av specialistpsykiatrins insatser. Vi erbjuder multimodala behandlingsinsatser för att begränsa symtom och förhindra tillkommande svårigheter. Vi arbetar tvärprofessionellt och insatserna planeras tillsammans med den enskilde och utifrån hens individuella behov exempelvis:

 • Information angående diagnos till patient och närstående
 • Psykosociala och pedagogiska stöd insatser, individuella eller i grupp.
 • Psykoterapi
 • Utredning och bedömning av aktivitetsförmåga
 • Samverkan då det gäller insatser för vår målgrupp.
 • Strukturhöjande interventioner, anpassningar och strategier
 • Hjälpmedelsförskrivning
 • Läkemedelsbehandling
 • Närståendekontakt

Söka vård hos oss

Patienter eller närstående kan söka vård hos oss genom remiss från primärvården, en annan psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller heldygnsvård.

Vid ditt besök hos oss

Anmäl dig i kassan när du kommer till mottagningen. Vi vill helst att du betalar med betalkort. Är du under 20 år är besöket avgiftsfritt, med undantag av hälsovård, vissa vacciner, vissa intyg med mera. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök eller inskrivning utan att ha lämnat återbud senast 24 timmar innan avtalad tid får du betala ordinarie patientavgift.

Södra Älvsborgs sjukhus är ett hälsofrämjande sjukhus och det är endast tillåtet att röka på anvisad plats. Vi ber dig också att undvika att använda parfym och andra doftande produkter.

Checklista inför ditt besök

Tänk på att ta med

 • kallelse
 • fotolegitimation
 • eventuell medicinlista
 • högkostnads- eller frikort

Meddela oss i god tid om du behöver tolk.

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar läkare, psykologer, socionomer, arbetsterapeut, sjuksköterska och sekreterare. Arbetet bedrivs med ett tvärprofessionellt synsätt.

Ansvariga för mottagningen

Karin Martinsson, vårdenhetschef

Telefon
033 - 616 23 63

E-post
karin.martinsson@vgregion.se

Mer om verksamheten

Vuxenpsykiatriska kliniken

Mer information

Psykiatrins dagar september 2018

I September anordnas under en vecka aktiviteter med tema psykisk ohälsa/psykisk hälsa av Borås stad i samarbete med Västra Götalandsregionen, Svenska kyrkan och RSMH.

Tid:
Måndag - torsdag 10-13 september, samt söndag 16 september

Plats:
Vävsalen på Kulturhuset, om inget annat anges

Mer information om programmet

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach