Min delaktighetsbok - så här vill jag ha det i sjukvården

Alla barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det betyder att vårdpersonalen ska se till barnets bästa och ta reda på vad barnet vill. Barn har också rätt att bestämma själva och ju äldre de är desto viktigare är det.

Lagar om medbestämmande

Flera olika lagar beskriver vilka skyldigheter vården har att ge barn och unga och deras vårdnadshavare medbestämmande. Det är framförallt i patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen, som vi kan läsa att hälso- och sjukvården så långt det är möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten.

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn får vara med och bestämma i en vårdsituation.

Delaktighetsbok

Tillsammans med barnet, vårdnadshavare, sjukvårdspersonal eller lekterapin kan barnet göra en delaktighetsbok - så här vill jag ha det i sjukvården! Boken fungerar som hjälp och stöd till de barn som vistas mycket på sjukhus och det är ett bra sätt att göra barnet delaktig i sin vård.

Delaktighetsboken innehåller följande frågor som kan fyllas i tillsammans med barnet:

  • Vad tycker du om?
  • Vad är du rädd och orolig för?
  • Vad är viktigt för dig?
  • När känner du dig trygg?
  • Hur vill du ha det vid undersökningar?
  • Hur vill du ha det vid provtagning/stick?

Min delaktighetsbok – så vill jag ha det i sjukvården! (Dokument för utskrift)