Dietistmottagning Skene

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefonnummer
0320 - 77 80 00 (växeln)


 

Växeltelefon

Öppettider
Måndag-fredag kl 08:00-16:00

Besöksadress

Varbergsvägen 50,
511 81 Skene
Ingång 1

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Dietist- och logopedenhet/Dietistmottagning Skene
Varbergsvägen 50
511 81 Skene

Hälsocoach online

För dig som vill komma igång och röra på dig, sluta röka eller snusa, äta hälsosammare eller förändra dina alkoholvanor. Du träffar din hälsocoach via mobil eller surfplatta.

Boka din egen hälsocoach

Information för andra vårdgivare

Dietisterna hjälper dig med information och uppläggning av individuellt anpassad kost- och näringsbehandling. Några vanliga sjukdomstillstånd där en dietist kan hjälpa till är cancer, njursvikt, hjärtsvikt och diabetes typ 1. En stor del av dietistens arbete riktar sig till multisjuka patienter som ligger inne på sjukhuset.

Söka vård hos oss

För att komma till dietist behöver din ansvarige läkare vid sjukhuset skriva en remiss till dietistmottagningen. Avgiften är 100 kr vid mottagningsbesök för vuxna.

Väntetiden för att komma till dietist varierar ifrån en till åtta veckor. Patienter med akuta sjukdomstillstånd prioriteras och för övriga patienter är det så snart som möjligt.

Vid ditt besök hos oss

Vid SÄS Skene finns dietistmottagningen på entréplan. Följ skyltning från huvudentrén.

Ansvariga för mottagningen

Therese Mybeck Enhetschef

Telefon 033 - 616 35 20

E-post therese.mybeck@vgregion.se

Hälsocoach online

För dig som vill komma igång och röra på dig, sluta röka eller snusa, äta hälsosammare eller förändra dina alkoholvanor. Du träffar din hälsocoach via mobil eller surfplatta.

Boka din egen hälsocoach

Information för andra vårdgivare

Senast uppdaterad: 2019-04-15 13:26