Dietistmottagning Skene

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefonnummer
0320 - 77 80 00 (växeln)


 

Växeltelefon

Öppettider
Måndag-fredag kl 08:00-16:00

Besöksadress

Varbergsvägen 50,
511 81 Skene
Ingång 1

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Dietist- och logopedenhet/Dietistmottagning Skene
Varbergsvägen 50
511 81 Skene

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach

Information för andra vårdgivare

Dietisterna hjälper dig med information och uppläggning av individuellt anpassad kost- och näringsbehandling. Några vanliga sjukdomstillstånd där en dietist kan hjälpa till är cancer, njursvikt, hjärtsvikt och diabetes typ 1. En stor del av dietistens arbete riktar sig till multisjuka patienter som ligger inne på sjukhuset.

Söka vård hos oss

För att komma till dietist behöver din ansvarige läkare vid sjukhuset skriva en remiss till dietistmottagningen. Avgiften är 100 kr vid mottagningsbesök för vuxna.

Väntetiden för att komma till dietist varierar ifrån en till åtta veckor. Patienter med akuta sjukdomstillstånd prioriteras och för övriga patienter är det så snart som möjligt.

Vid ditt besök hos oss

Vid SÄS Skene finns dietistmottagningen på entréplan. Följ skyltning från huvudentrén.

Ansvariga för mottagningen

Kristina Ström, Enhetschef

Telefon 033 - 616 28 63

E-post kristina.wiren@vgregion.se

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach

Information för andra vårdgivare

Senast uppdaterad: 2017-08-21 11:26