ADNasB

Laboratorium

Klinisk bakteriologi

Adress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tel: 031 - 342 4738

Mer info

ADNasB