Sputumprover

Medicinsk bakgrund

Allmänt om Nedre luftvägsmikrobiologi, se Nedre luftvägsbakteriologi

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Under första kolumnen finns Luftvägssekret. Kryssa för Sputum. Ange alltid relevanta kliniska data samt ev antibiotikabehandling.

Material

Sputumprov

Provtagning

 • Sputumprov bör helst tas på morgonen och om möjligt innan antibiotikabehandling inleds.
 • Patienten instrueras att försöka hosta upp prov från djupa luftvägarna.
 • Upphostning av sekret kan underlättas genom utandning mot ett motstånd via en slang som ligger i botten på en plastdunk med 12 cm vatten eller med hjälp av sjukgymnast.
 • Placera provet i en steril plastburk och placera i en ytterhylsa.
 • Fyll max 2 ml av provtagningsburken.
 • Se anvisningar för Legionella odling.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Förvaras kylt i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

 • Negativ odling besvaras: Ingen växt av luftvägspatogener i signifikant mängd.
  Negativ odling kan även besvaras med Ingen växt.
 • Positiv odling besvaras: Växt av...
 • Odlingen kvantifieras.

I provsvaret anges om provet är representativt, tveksamt representativt eller ej representativt för nedre luftvägarna.

Endast bakterier som förekommer i riklig mängd och ej tillhör normal svalgflora besvaras.

Fynd av bakterier utan kliniska infektionstecken betyder dock inte att infektion föreligger, utan kan vara uttryck för kontamination eller påverkan på normalfloran av antibiotikabehandling.

Mätprincip

Mikroskopi och odling.

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.