Legionella odling

Medicinsk bakgrund

Indikation för provtagningen är misstanke om klinisk infektion orsakad av Legionella pneumophila. L. pneumophila kan delas upp i 15 serogrupper av vilka serogrupp 1 svarar för majoriteten av infektionerna.
Legionella smittar från miljön men inte från människa till människa men. Smittkällan är vanligen vatten genom inandning av aerosoler och mottagligheten för infektion ökar hos personer som av någon anledning har nedsatt immunförsvar.

Remiss

Remiss för Laboratorium Klinisk mikrobiologi.

Material

Sputum, BAL-vätska, bronkialsekret.
För hygienprov-endoskopiska diskdesinfektorer kontakta Klinisk Mikrobiologi för att beställa 2x500 ml Sterila flaskor/ maskin.

Provtagning

Se provtagningsanvisningar för Sputumprov samt Bronkoalveolärt lavage (BAL), bronkialsekret.

Legionella pneumophila ingår även i analysen Atypiska luftvägsbakterier (PCR) som utförs på Klinisk Mikrobiologi, Sahlgrenska i Göteborg, se KMIKAD107811.pdf (vgregion.se)

För mikrobiologisk kontroll av hygienprov-endoskopiska diskdesinfektorer kontakta vid behov Klinisk Mikrobiologi Borås för frågor kring provtagning.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Förvaras kylt i väntan på transport. Kylförvaras.

Svar

  • Negativ odling: Ingen växt av Legionella species
  • Positiv odling: Växt av Legionella pnemophila

Legionella är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

JA
Nej för hygienprov- endoskopiska diskdesinfektorer.

Prioritering

Analys utförs vardagar. Vid verifiering vid annat ackrediterad laboratorium kan svarstiden förlängas.