Öronsekret (akut otit, kronisk otit)

Medicinsk bakgrund

Vid odling av öronsekret är det avgörande att diagnos och frågeställning angivs.

Ange på remissen Extern- eller mediaotit.

Som regel beaktas följande fynd utöver vanliga luftvägspatogener: Staphylococcus aureus, Proteus, Pseudomonas, Escherichia coli, pneumokocker och Haemophilus influenzae. Dessutom förekommer jästsvampar och vissa mögelsvampar, framför allt Aspergillus. Betydelsen av isolaten är svår att ange generellt. Den måste alltid bedömas i relation till den kliniska bilden.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Under andra kolumnen finns Övrigt. Kryssa för Öron. Ange relevanta kliniska data samt ev. antibiotikabehandling.

Material

Öronsekret

Provtagning

Öronsekret

Sekret uppsamlas på provtagningspinne (blå kork), som nedförs i röret. Vid provtagning från mellanörat i samband med paracentes bör försiktighet iakttagas för att hindra sekundärinfektion från yttre hörselgången.

Streptokocker Grupp B-prov (GBS-prov)

Speciellt provtagningsrör för GBS, fås från Laboratorium för klinisk mikrobiologi.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet förvaras kylt i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

Negativ odling besvaras: Ingen växt.
Positiv odling besvaras: Växt av...

Pneumococcer, Betahaemolyserande streptococcer och Moraxella catarrhalis resistensbestäms som regel ej.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.