Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bronkoalveolärt lavage (BAL), bronkoskopi, borstprov

Medicinsk bakgrund

De viktigaste indikationerna för bronkoskopi är lungsjukdom av oklar genes, pneumoni med atypisk förlopp eller utebliven effekt av sedvanlig terapi, misstanke om tuberkulos och utredning av lungabscess, pneumoni hos immunosupprimerade patienter samt misstanke om nosokomial pneumoni. Vid bronkoskopi rekommenderas både provtagning med skyddad borste och lavage.
Vid provtagning med skyddad borste undviks kontamination med övre luftvägsbakterier.

Trachealsekret från patient som är tubbärare är oftast koloniserade med gramnegativa stavar. Klinisk betydelse varierar men alla fynd typas och resistensbestäms.

Det är därför särskilt viktigt att prov från de djupa luftvägarna tas med skyddad teknik (borste eller BAL). Övriga luftvägspatogener samt Staphylococcus aureus svaras med resistensbestämning.

Remiss

Ange relevanta kliniska data, antibiotikabehandling. Obs! En remiss per prov. VIKTIGT - ange önskad undersökning.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Borste- och BAL-vätska

Provtagning

Sterilt borstprov före lavage

 • Den avklippta borsten nedföres i ett sterilt rör med 1 ml fysiologisk koksalt. Allmän odling omfattar aerob samt anaerob odling.
 • Tomt sterilt rör. Skyddad borste, fysiologisk koksalt, ytterhylsa.

Bronkoalveolärt lavage BAL

 • Fysiologisk koksalt 2-3 ml i sterilt skruvlocksrör. Allmän odling omfattar aerob samt anaerob odling.
 • Tomt sterilt rör. Skyddad borste, fysiologisk koksalt.

Legionellaodling utföres på BAL

 • Skall anges på remissen.
 • Tomt sterilt rör. Skyddad borste, fysiologisk koksalt, ytterhylsa.

Transport och förvaring

 • BAL prover transporteras i rör med tättslutande lock med ytterhylsa.
 • Snarast till Laboratorium för klinisk Mikrobiologi.
 • BAL prover förvaras kylt i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

 • Negativa odlingar besvaras: Ingen växt av..., eller Växt av normal munflora
 • Positiva odlingar besvaras: Växt av...

Positiv Legionella telefonbesvaras alltid. 

Obs! Fynd av Legionella är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen.

Läkarinformation (pdf)

Patientinformation (pdf)

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.


Senast uppdaterad: 2022-06-20 13:28