Anti-ds-DNA

 

Laboratorium

Analyseras på Klinisk immunologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mer info: DNA* antikroppar mot