Remisser

Remisser för utskrift för prover som inte kan beställas elektroniskt.

Remisser patologi/cytologi och obduktion SÄS

Remisser för prover som analyseras på Sahlgrenska

Remisser för prover som analyseras i LUND