Kliniska läkemedel- och forskningsstudier

Laboratoriet för klinisk kemi och transfusionsmedicin handhar årligen flera studier. I första hand förmedlas vårt arbete genom de kliniska beställarna och i undantagsfall tas direktkontakt med läkemedelsföretag.

Laboratorierna ansvarar för provhantering och ombesörjer transport till externa laboratorier för analys. I vissa fall utförs analyserna av laboratoriet. 

För att vi ska kunna ta hand om proverna på bästa sätt vill vi ha uppgifter i god tid före studiens start. En överenskommelse krävs för varje enskild studie. 

Sandra Lidenskog

Biomedicinsk analytiker

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 3375
Klinisk kemi, Regional laboratoriemedicin, Södra Älvsborgs sjukhus