Biobank

Den 1 juli 2023 fick Sverige en ny biobankslag (Biobankslag 2023:28). Syftet med biobankslagen är att reglera hur prov med respekt för den personliga identiteten får samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål.

Enligt biobankslagen får prov som tas i vården sparas i en biobank om patienten/provgivaren samtyckt till vården och fått information enligt kraven i lagen. Provgivaren ska få information om att prov kan komma att sparas i en biobank, vad prov får användas till och rätten att begränsa användningen av prov.

Mer information om Biobank finns på 1177.se

Prover i vården sparas - 1177 

Biobank Väst