Arcanobacterium haemolyticum

Medicinsk bakgrund

Arcanobacterium haemolyticum (tidigare Corynebacterium haemolyticum) är en grampositiv stav, som kan förorsaka tonsillit, speciellt i åldrarna 10-30 år. Långdraget förlopp är vanligt liksom exantem. Typiskt är uteblivet svar på oralt penicillin men känslighet för erytromycin.

Remiss

Odling kräver speciellt substrat varför frågeställningen skall anges på remissen.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Prov tas från tonsiller och gombågar.

Provtagning

Prov tas från tonsiller och gombågar genom att rulla bomullsdelen över dess områden. Undvik övriga delar av munhålan. Pinnen placeras sedan i transportmediet.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet förvaras kylt i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

  • Negativ odling besvaras: Ingen växt.
  • Positiv odling besvaras: Växt av...

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

4

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.