Borrelia/neuroborrelia

OBS! Från och med 1 juni 2019 utförs denna analys inte längre på SÄS, Borås, utan ska skickas till SU, Göteborg.

Laboratorium

Klinisk Mikrobiologi

Adress

klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mer information

Se Sahlgrenskas analyslista: Borrelia-antikroppsbestämning eller Borrelia PCR