Brucellos

Laboratorium

  • Folkhälsomyndigheten
  • Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Adress

Folkhälsomyndigheten
Tomtebodavägen 12 B, 171 82 Solna
Telefon 08-457 26 59

Klinisk mikrobiologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Mer info

Brucellos - Folkhälsomyndigheten

Brucellos antikroppsbestämning - SU