Actinomyces

Medicinsk bakgrund

Actinomyces israelii och bovis är anaeroba bakterier som i växtsättet påminner om svampar. Den kan ingå i den normala munfloran hos friska personer. Den kan orsaka svårläkta infektioner i luftvägarna.

Remiss

Ange tydligt att odling avseende actinomyces önskas, samt relevanta kliniska data.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Punktat och/eller pus

Provtagning

  • Punktat. Sprutas ned i det tomma sterila röret.
  • Pus. Tas med provtagningspinne från den misstänkta härden och nedförs i mediet.

Transport och förvaring

Bör vara Laboratorium för klinisk mikrobiologi tillhanda inom 1 dygn.

Svar

  • Negativ odling besvaras: Ingen växt.
  • Positiv odling besvaras: Växt av...

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.