F-Gastroenterit virus PCR

Medicinsk bakgrund

Diagnostiken syftar till att påvisa patogena diarréorsakande virus. Som rutin diagnostiseras Norovirus GI och GII, Rotavirus A, Adenovirus F40/41, Sapovirus Genotyper I,II,IV,V, Humant astrovirus hAstro.

Norovirus och Sapovirus kallas även Calicivirus

Remiss

 

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Ange alltid relevanta kliniska data: Gastroenterit symptom, omgivningsfall

Obs! Varje remiss skall åtföljas av ett prov för vilket en önskad undersökning anges!

På den nya remissen ingår alla ovanstående agens om man kryssar i Gastenter. Vir. (PCR)

Material

Faeces

Provtagning

Faecesburk med sked utan tillsats.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet kylförvaras i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

Prov analyseras varje vardag.

Besvaras normalt inom 2 vardagar.

Negativa resultat besvaras: F-Gastrovir PCR: negativ

Positiva resultat besvaras: F-Gastrovir PCR: POSITIV ….ex. Norovirus

Med i svaret följer kommentaren: I analysen ingår: Norovirus GI och GII, Sapovirus (genotyper I, II, IV, V), Rotavirus A, Adenovirus F40/41, Humant astrovirus (hAstro).

Mätprincip

PCR ( polymeras chain reaction)

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.