Campylobakter

Medicinsk bakgrund

Allmän faecesodling syftar till att påvisa diarréorsakande bakterier. Denna metod har nu ersatts med PCR. Som rutin diagnostiseras Salmonella spp, Shigella spp/EIEC, Campylobacter, EHEC, ETEC, Yersinia enterocolitica, Vibrio och Pleismonas.

På barn under 12 år, på patienter med blodiga diarréer (måste framgå på remissen).

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Ange inhemsk/utlandsförvärvad smitta. Kryssa för F-bakt gastroentrit. Kryssa även i om patienten har blodiga diarréer.

Ange alltid relevanta kliniska data, misstänkt infektionsort samt misstänkt smittkälla.

Material

Faeces

Provtagningsmaterial

eSwab

Provtagning

Pottprov

  • Pinnen doppas i faeces som finns på blöja, bäcken eller ovanpå toapapper i rent kärl.
  • Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Analsvabb

  • Stryk den bomullsarmerade delen av provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen genast efter avföring. Se till att den blivit förorenad med avföring.
  • Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Rektalsvabb

  • För in pinnen i rectum. Kontrollera att det finns avföring på pinnen.
  • Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet kylförvaras i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

Analystid 1-2 dygn.

Negativ odling besvaras:  Inget Champylobacter spp (jejuni och coli) DNA påvisats
Positiv odling besvaras:  Champylobacter spp (jejuni och coli) DNA påvisats

Vid positivt fynd lämnas telefonsvar.

Obs! Anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen.

Mätprincip

PCR

Ackrediterad

Campylobakter PCR, nej

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.