Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Chlamydia trachomatis/neisseria gonorrhoeae (PCR)

I första hand rekommenderas PCR vid indikation på klamydiainfektion eller asymtomatisk bärarskap av klamydia eller gonorré. Vid stark misstanke om gonorré rekommenderas gonorréodling, se ”Gonorré, neisseria gonorrhoeae odling”.

Medicinsk bakgrund

Chlamydia trachomatis kan orsaka urethrit, cervicit, endometrit, salpingit, proktit, perihepatit samt lymfogranuloma venerum. Neisseria gonorrrhoeae kan orsaka urethrit, cetvicit, salpingit och epididymit. Det kan även ge infektion i svalg och rektum med vanligtvis lindriga besvär.

Hos spädbarn kan chlamydia trachomatis och neisseria gonorrhoeae orsaka konjunktivit och pneumoni.

Inkubationstiden för chlamydia är 5-12 dagar, för neisseria gonorrhoeae är inkubationstiden kort, från någon dag till någon vecka. Kontrollprov efter positiv chlamydia skall tas tidigast 6 veckor efter avslutad behandling. Kontrollprov efter positiv neisseria ska tas tidigast 2 veckor efter avslutad behandling.
På Laboratorium för klinisk mikrobiologi använder vi oss av PCR-teknik, vilket innebär att man letar efter chlamydiaorganismens DNA och neisseriaorganismens DNA. Metoden är utprövad för prov från cervix, vaginal och urin. Urin och urethraprov har samma känslighet för män. Hos kvinnor ökar känsligheten med ett par procent om man tar prov från cervix eller vaginalprov.

Remiss

Under tredje kolumnen finns Chlamydia+GC (PCR). Obs! Kryssa för vilken lokalitet provet är taget från. Om kodning av prov sker ange årtal samt de fyra sista siffrorna i personnumret.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Provtagningsmaterial

För bästa utbyte rekommenderas:

 • Män: Urinprov. Använd Cobas PCR Urine Sample Kit.
 • Kvinnor: Cervix-, vaginalprov eller urinprov. För pinnprov (cervix eller vaginalprov) använd Cobas PCR Female Swab Sample Kit. För urinprov används Cobas PCR Urine Sample Kit.

Lokalisation urethra rekommenderas inte då det inte är utprovat på denna analys.

Provtagning

Urin

Cobas PCR Urine Sample Kit (rör och engångspipett). Rören kan förvaras i 2-30 grader, både före och efter provtagning.

 1. Samla den första portionen urin i en mugg. Patienten skall inte ha urinerat på minst en timme.
 2. Överför urin till Cobas PCR Media-röret med den medföljande engångspipetten.
 3. Fyll röret med urin tills vätskenivån hamnar mellan de två svarta linjerna på röret.
 4. Skruva åt locket.
 5. Vänd upp och ner på röret 5 ggr. Provet är nu redo att skickas.

Cervix

Cobas PCR Female Swab Sample Kit (rör och provtagningspinnar). Rören kan förvaras i 2-30 grader, både före och efter provtagning.

 1. Ta bort överflödigt sekret runt cervixöppningen och den kringliggande slemhinnan med en av de medföljande pinnarna. Kasta pinnen.
 2. Använd den andra pinnen för att ta provet. För in pinnen i cervixkanalen och rotera pinnen åt samma håll 5 ggr. Dra försiktigt tillbaka bomullspinnen utan att vidröra vaginalslemhinnan.
 3. Placera pinnen i Cobas PCR Media-röret.
 4. Bryt av pinnen mot rörets kant vid anvisad markering på pinnen.
 5. Skruva åt locket. Provet är nu redo att skickas.

Vaginal

Cobas PCR Female Swab Sample Kit (rör och provtagningspinnar). Rören kan förvaras i 2-30 grader, både före och efter användning.

 1. Håll provtagningspinnen i den ena handen och sära på blygdläpparna med den andra handen.
 2. För in pinnen omkring 5 cm i den vaginala öppningen. Snurra pinnen mot slidans vägg i omkring 30 s. Ta sedan ut pinnen försiktigt och stoppa den i provtagningsröret.
 3. Håll provtagningspinnen i samma hand som du skruvar upp locket på röret med.
 4. För ner pinnen i provtagningsröret tills det att den mörka markeringen på pinnens skaft når rörets kant.
 5. Böj försiktigt pinnen mot rörets kant så att den bryts av vid den mörka markeringen, kasta den övre delen av pinnen. Sätt på locket på röret och skruva åt det ordentligt. Provet är nu färdigt att skickas.

Konjunktiva

Använd Cobas PCR Female Swab Sample Kit (rör och provtagningspinnar). Rören kan förvaras i 2-30 grader, både före och efter användning. Vid kraftig purulent sekretion torkas denna först bort. Viktigt att inget sekret följer med provtagningspinnen eftersom detta kan störa analysen.

 1. Rulla pinnen över insidan av nedre ögonlocket.
 2. Placera pinnen i Cobas PCR Media-röret.
 3. Bryt av pinnen mot rörets kant vid anvisad markering på pinnen.
 4. Skruva åt locket. Provet är nu redo att skickas.

Rektum

Använd Cobas PCR Female Swab Sample Kit (rör och provtagningspinnar). Rören kan förvaras i 2-30°C, både före och efter användning.

 1. Snurra pinnen på slemhinna ca 3-4 cm upp i rektum.
 2. Sätt ned pinnen i transportröret och bryt av skaftet vid markeringen
 3. Skruva åt locket. Provet är nu redo att skickas.

Svalg

Använd Cobas PCR Female Swab Sample Kit (rör och provtagningspinnar). Rören kan förvaras i 2-30°C, både före och efter användning

 1. Gnugga pinnen över tonsiller och bakre svalgvägg, pinnen ska roteras minst en gång. Eventuella beläggningar i svalg ska också inkluderas.
 2. Sätt ned pinnen i transportröret och bryt av skaftet vid markeringen
 3. Skruva åt locket. Provet är nu redo att skickas.

Uretrasekret

Använd Cobas PCR Female Swab Sample Kit (rör och provtagningspinnar). Rören kan förvaras i 2-30°C, både före och efter användning

 1. Använd den tunna flockade pinnen som kommer med i kitet.
 2. Rotera pinnen ca 2-4 cm in i uretra i 3-5 sekunder.
 3. Sätt ned pinnen i transportröret och bryt av den vid markeringen.
 4. Skruva åt locket. Provet är nu redo att skickas.

Minsta volym

För urinprov: Fyll röret med urin tills vätskenivån hamnar mellan de två svarta linjerna på röret.

Interferens

 • Blod i provet kan ge falskt negativt resultat.
 • Pinne skall lämnas kvar i röret.
 • Sekret kan störa analysen.
 • Fel fyllda urinprov kan ge falskt negativt resultat.

Transport och förvaring

Prov tagna med Cobas PCR provtagningskit kan förvaras i 2-30 grader och behöver inte kyltransporteras. Prov som ej kommer med transport på fredag kan utan problem förvaras i rumstemperatur under helgen. Obs! Prov får ej frysas.

Svar

Svar på både Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrheae. Utsvaras som positivt eller negativt.
Obs! Anmälningspliktig. Skall anmälas enligt smittskyddslagen.

Mätprincip

PCR

Ackreditering

Lokalisation urin, cervix, vaginal är validerad och ackrediterat. Övriga lokalisationer är inte validerade eller ackrediterade. 

Prioritet

Analysen utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.


Senast uppdaterad: 2021-11-25 15:02