Chlamydia trachomatis/neisseria gonorrhoeae (PCR)

I första hand rekommenderas PCR vid indikation på klamydiainfektion eller asymtomatisk bärarskap av klamydia eller gonorré. Vid stark misstanke om gonorré rekommenderas gonorréodling, se ”Gonorré, neisseria gonorrhoeae odling”.

Medicinsk bakgrund

Chlamydia trachomatis kan orsaka urethrit, cervicit, endometrit, salpingit, proktit, perihepatit samt lymfogranuloma venerum. Neisseria gonorrrhoeae kan orsaka urethrit, cetvicit, salpingit och epididymit. Det kan även ge infektion i svalg och rektum med vanligtvis lindriga besvär.

Hos spädbarn kan chlamydia trachomatis och neisseria gonorrhoeae orsaka konjunktivit och pneumoni.

Inkubationstiden för chlamydia är 5-12 dagar, för neisseria gonorrhoeae är inkubationstiden kort, från någon dag till någon vecka. Kontrollprov efter positiv chlamydia skall tas tidigast 6 veckor efter avslutad behandling. Kontrollprov efter positiv neisseria ska tas tidigast 2 veckor efter avslutad behandling.
På Laboratorium för klinisk mikrobiologi använder vi oss av PCR-teknik, vilket innebär att man letar efter chlamydiaorganismens DNA och neisseriaorganismens DNA. Metoden är utprövad för prov från cervix, vaginal,  urin, rectum, urethra och svalg. Urin och urethraprov har samma känslighet för män. Hos kvinnor ökar känsligheten med ett par procent om man tar prov från cervix eller vaginalprov.

Metoden är inte utprövad för prov från öga.

Remiss

Under tredje kolumnen finns Chlamydia+GC (PCR). Obs! Kryssa för vilken lokalitet provet är taget från. Om kodning av prov sker ange årtal samt de fyra sista siffrorna i personnumret.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Provtagningsmaterial

För bästa utbyte rekommenderas:

 • Män: Urinprov. Använd Aptima Urine Specimen.
 • Kvinnor: Cervix-, vaginalprov eller urinprov. För pinnprov (cervix eller vaginalprov) använd Aptima Multitest Swab. För urinprov används Aptima Urine Specimen.
 • För övriga lokalisationer använd Aptima Multitest Swab eller Aptima Unisex Swab

Provtagning

Urin

Aptima Urine Specimen (rör och engångspipett). Rören kan förvaras i 2-30 grader, både före och efter provtagning.

 1. Samla den första portionen urin i en mugg. Patienten skall inte ha urinerat på minst en timme.
 2. Överför urin till Aptima Urine Specimen-röret med den medföljande engångspipetten.
 3. Fyll röret med urin tills vätskenivån hamnar mellan de två svarta linjerna på röret.
 4. Skruva åt locket.
 5. Vänd upp och ner på röret 5 ggr. Provet är nu redo att skickas.

Cervix

Aptima Multitest Swab eller Aptima Unisex Swab (rör och provtagningspinne). Rören kan förvaras i 2-30 grader, både före och efter provtagning.

 1. Ta bort överflödigt sekret runt cervixöppningen och den kringliggande slemhinnan innan provtagning.
 2. För in provtagningspinnen i cervixkanalen och rotera pinnen åt samma håll 5 ggr. Dra försiktigt tillbaka bomullspinnen utan att vidröra vaginalslemhinnan.
 3. Placera pinnen i Aptima Multitest Swab-röret / Aptima Unisex Swab-röret.
 4. Bryt av pinnen mot rörets kant vid anvisad markering på pinnen.
 5. Skruva åt locket. Provet är nu redo att skickas.

Vaginal

Aptima Multitest Swab (rör och provtagningspinne). Rören kan förvaras i 2-30 grader, både före och efter användning.

 1. Ta bort överflödigt sekret/slem innan provtagning. Viktigt att inget sekret/slem följer med provtagningspinnen eftersom detta kan störa analysen.
 2. Håll provtagningspinnen i den ena handen och sära på blygdläpparna med den andra handen.
 3. För in pinnen omkring 5 cm i den vaginala öppningen. Snurra pinnen mot slidans vägg i omkring 30 s. Ta sedan ut pinnen försiktigt och stoppa den i provtagningsröret.
 4. Bryt av pinnen mot rörets kant vid anvisad markering på pinnen.
 5. Skruva åt locket. Provet är redo att skickas.

Konjunktiva

Använd Aptima Multitest Swab (rör och provtagningspinne). Rören kan förvaras i 2-30 grader, både före och efter användning. Vid kraftig purulent sekretion torkas denna först bort. Viktigt att inget sekret följer med provtagningspinnen eftersom detta kan störa analysen.

 1. Rulla pinnen över insidan av nedre ögonlocket.
 2. Placera pinnen i Aptima Multitest Swab -röret.
 3. Bryt av pinnen mot rörets kant vid anvisad markering på pinnen.
 4. Skruva åt locket. Provet är nu redo att skickas.

Rektum

Använd Aptima Multitest Swab (rör och provtagningspinne). Rören kan förvaras i 2-30°C, både före och efter användning.

 1. Snurra pinnen på slemhinna ca 3-4 cm upp i rektum.
 2. Sätt ned pinnen i transportröret och bryt av skaftet vid markeringen
 3. Skruva åt locket. Provet är nu redo att skickas.

Svalg

Använd Aptima Multitest Swab (rör och provtagningspinne). Rören kan förvaras i 2-30°C, både före och efter användning

 1. Gnugga pinnen över tonsiller och bakre svalgvägg, pinnen ska roteras minst en gång. Eventuella beläggningar i svalg ska också inkluderas.
 2. Sätt ned pinnen i transportröret och bryt av skaftet vid markeringen
 3. Skruva åt locket. Provet är nu redo att skickas.

Uretrasekret

Använd Aptima Unisex Swab (rör och provtagningspinnar). Rören kan förvaras i 2-30°C, både före och efter användning

 1. Använd den tunna flockade pinnen som kommer med i kitet.
 2. Rotera pinnen ca 2-4 cm in i uretra i 3-5 sekunder.
 3. Sätt ned pinnen i transportröret och bryt av den vid markeringen.
 4. Skruva åt locket. Provet är nu redo att skickas.

Interferens

 • Pinne skall lämnas kvar i röret.
 • Sekret kan störa analysen.
 • Fel fyllda urinprov kan ge falskt negativt resultat.

Transport och förvaring

Prov tagna med Aptima provtagningskit kan förvaras i 2-30 grader och behöver inte kyltransporteras. Prov som ej kommer med transport på fredag kan utan problem förvaras i rumstemperatur under helgen. Obs! Prov får ej frysas.

Svar

Svar på både Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrheae. Utsvaras som positivt eller negativt.
Obs! Anmälningspliktig. Skall anmälas enligt smittskyddslagen.

Mätprincip

TMA (transkriptionsmedierad amplifiering)

Ackreditering

Nej

Prioritet

Analysen utförs vardagar.

Vid verifiering kan svarstiden förlängas.