Kateterspets

Medicinsk bakgrund

Omkring 5% av alla kärlkateteriseringar kompliceras av septikemi. Risken ökar med kateteriseringens duration. Odlingstekniken är till stor del inriktad på att söka påvisa bakterier på kateterns yta, där koloniseringen är rikligast. Därför är det av stor vikt att vid provtagningen inte beröra den blottlagda katetern eller på annat sätt kontaminera kateterytan. Kateter-septikemin orsakas ofta av hudflorans bakterier och i omkring hälften av fallen av koagulasnegativa stafylococcer.

I övrigt förekommer Staphylococcus Aureus, Enterococcus sp och gramnegativa bakterier. I samband med antibiotikabehandling och under längre tid kvarliggande katetrar är jästsvampar en vanlig orsak till septikemi.

Remiss

Under andra kolumnen finns Övrigt. Kryssa för Kateter och ange typ. Ange relevanta kliniska data samt ev. antibiotikabehandling.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Kateter

Provtagning

Katetern dras, nedföres i transportröret och avklippes utan att kontamineras. I fall av långa katetrar tas inte bara spetsen utan också den del som legat i huden nära hudmynningen till odling, men i ett separat rör.

Tag också prov för sårodling från sårkanten efter kateterutdragning, i ett Eswabrör. Se sårsekret i analyslistan.

Obs! Försök undvika pus.

Provtagningsrör konformigt odlingsrör med gul kork.

Transport och förvaring

Snarast till laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet förvaras kylt i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

  • Negativ odling besvaras: Ingen växt.
  • Positiv odling besvaras: Växt av...

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

4

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.