Helicobacter pylori odling

Medicinsk bakgrund

Utredning av gastrointestinala besvär. Resistensbestämning görs endast på begäran.

Remiss

Under tredje kolumnen finns Övrigt. Kryssa för Helicobacter-biopsi. Ange relevanta kliniska data samt ev. antibiotikabehandling.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Biopsi från ventrikelslemhinnan.

Provtagning

  • Biopsi från ventrikelslemhinnan förs djupt ner i agarn direkt efter provtagning.
  • Speciellt transportmedium som förvaras i kylskåp och hämtas på Laboratorium för klinisk mikrobiologi.

Transport och förvaring

Provet skall vara laboratoriet tillhanda biopsidagen. Kontakta laboratoriet för att meddela att prov kommer. Lämna provet till laboratoriepersonal. Transporteras helst skyddat för ljus.

Svar

  • Negativ odling besvaras: Ingen växt av...
  • Positiv odling besvaras: Växt av...

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.