Urethrasekret allmän odling

Medicinsk bakgrund

Normalt finns i urethra t. ex. Difteroida stavar, olika typer av Streptococcer samt rikhaltig flora av anaeroba bakterier. Bedömning av bakteriefynd vid allmän odling är vansklig och av begränsat kliniskt värde. Vid misstanke om Gonococc- eller Chlamydiainfektion - se provtagningsanvisningar för dessa.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Under andra kolumnen finns Övrigt. Kryssa för Urethra. Ange tydligt att allmän odling önskas. Ange relevanta kliniska data.

Material

Urethrasekret

Provtagning

För in pinnen 1-2 cm i urethra. Vid torr urethra kan pinnen först fuktas med steril koksaltslösning. Rotera pinnen försiktigt, varefter pinnen nedförs i röret.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Kylförvaras i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

Negativ odling besvaras: Ingen växt av...

Positiv odling besvaras: Växt av...

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.