IVF (infertilitetsutredningsprover)

Medicinsk bakgrund

Vid infertilitetsutredning utförs följande undersökningar: HIV ag/ak, HBsAg, HBC-ak, HCV-ak, Syfilis-ak och HTLV I/II. På kvinnor utförs också Rubella.

Remiss

Under Serologisk provtagning finns Screening. Kryssa för IVF-analyser. Om kodning av prov sker, ange födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Serum

Provtagning

Rör med gel (guldgul kork)

Minsta volym

6 ml blod eller 750 µl serum

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Bör kyltransporteras om transporttiden överskrider 12 timmar. Obs! Helblod får ej frysas.

Svar

Svaras ut som negativt resp. positivt. Vid positiv reaktion av HIV, HTLV I/II och syfilis TP sänds provet till referenslaboratorium för verifiering.

Obs! Ev positivt fynd av något av dessa agens är anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen.

Mätprincip

Kemiluminiscens

Ackrediterad

Ja

Hur ofta körs analysen?

Analys utförs 1 ggr/vecka.