Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Svalgprov

Medicinsk bakgrund

Svalgodling utförs för att påvisa bakteriell orsak till tonsillit. I de flesta fall är klinisk bedömning och snabbtest för grupp A-streptokocker tillräckligt för att ställa diagnos. Odling kan vara aktuellt vid recidiv, stark misstanke om bakteriell tonsillit trots negativt strep A-test eller smittspårning av grupp A-streptokocker. Rutinmässigt diagnostiseras vid allmän svalgodling endast betahaemolytiska streptokocker grupp A, C och G (S. pyogenes och S. dysgalactiae). Resistensbestämning utförs som regel inte då dessa alltid är känsliga för förstahandsmedlet penicillin. Vid önskemål om resistensbestämning för andra preparat, t ex vid penicillinallergi, behöver detta anges på remissen.

Utvidgad svalgodling kan beställas för en bredare diagnostik i komplicerade fall. Mer ovanliga bakteriella orsaker till tonsillit inkluderar Arcanobacterium haemolyticum och Fusobacterium necrophorum. Bäst diagnostik för detta fås med PCR som utförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vid utvidgad svalgodling ingår denna diagnostik samt påvisning av andra potentiella luftvägspatogener med osäker relevans för svalginfektioner: Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis och Moraxella catarrhalis.  

Påvisning av virus eller atypiska luftvägsbakterier såsom Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma eller Legionella ingår inte i denna analys.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Under första kolumnen finns Luftvägssekret. Kryssa för svalg-odling. Ange relevanta kliniska data, ev. antibiotikabehandling, speciella frågeställning. Vid utvidgad odling kryssa i rutan för svalg-odl utökad.

Provtagning

Provet kan tas oberoende av vätske- eller födointag, men ska helst inte tas i direkt samband. Indikationer för provtagning är vid misstänkt bakteriell faryngit/tonsillit och peritonsillit, tveksamt/negativt snabbtest trots misstänkt bakteriell etiologi, recidiverande infektioner/terapisvikt samt vid epidemiologisk utredning.

Tonsiller och/eller bakre svalgvägg

Prov tas från genom att rulla bomullsdelen med fast hand över dessa områden. Undvik övriga delar av munhålan. Pinnen placeras sedan i transportmediet. Prov tas från tonsiller och/eller bakre svalgvägg genom att rulla bomullsdelen med fast hand över dessa områden. Undvik övriga delar av munhålan. Pinnen placeras sedan i transportmediet. Provtagningsset E-swabrör.

Näs- eller nasopharynxprov

Bör tas samtidigt med svalgodling på barn, eftersom Betahaemolyserande streptokocker ofta förekommer enbart i näsa/nasopharynx. Provtagningsset E-swabrör.  

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet förvaras kylt i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

  • Negativ odling besvaras: Ingen växt.
  • Positiv odling besvaras: Växt av...

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.


Senast uppdaterad: 2021-06-01 08:36