F-bakt gastroentrit PCR

Medicinsk bakgrund

Diagnostiken syftar till att påvisa diarréorsakande bakteriers DNA. Som rutin diagnostiseras Salmonella spp, Shigella spp/EIEC, Campylobacter, EHEC,ETEC, Yersinia.enterocolitica, Vibrio och Plesiomonas

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Ange inhemsk/utlandsförvärvad smitta. Kryssa för om patienten har blodiga diarréer. Ange alltid relevanta kliniska data, misstänkt infektionsort samt misstänkt smittkälla.

Obs! Varje remiss skall åtföljas av ett prov för vilket en önskad undersökning anges!

På den nya remissen ingår alla ovanstående agens om man kryssar i denna undersökning

Material

  • Faeces

  • Provtagningsmaterial eSwab

Provtagning

Pottprov

Pinnen doppas i faeces som finns på blöja, bäcken eller ovanpå toapapper i rent kärl. Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret. 

Analsvabb

Stryk den bomullsarmerade delen av provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen genast efter avföring. Se till att den blivit förorenad med avföring. Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Rektalsvabb

För in pinnen i rectum. Kontrollera att det finns avföring på pinnen. Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet kylförvaras i väntan på transport. Kyltransporteras. Obs! Shigellabakterien har kort överlevnadstid. Provet bör vara på laboratoriet inom 48 timmar. Om ej kyltransport   till laboratoriet inom 24 timmar.

Svar

Positivt svar 1. Isol. F-Bakt gast PCR: Positiv
Negativt svar F-Bakt gast PCR: Negativ

Mätprincip

PCR ( polymeras chain reaction)

Odling utföres på prover där speciella krav finns eller där DNA fyndet måste verifieras

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.