Tuberkulos och andra mycobacterier

Laboratorium

Klinisk bakteriologi

Adress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Klinisk mikrobiologi
TB-avdelningen
Box 7193
402 34 Göteborg

Besöks-/Leveransadress

Guldhedsgatan 10 A
413 46 Göteborg

Mer info

Tuberkulos