Sårsekret-ytliga sår, ben-, tryck-, diabetessår

Medicinsk bakgrund

Öppna sår koloniseras med normalflorans bakterier utan att detta därför behöver leda till infektion. Banala sår hos för övrigt friska individer infekteras som regel endast av mer virulenta bakterier såsom Streptococcus pyogenes/Streptococcus dysgalactiae (betahaemolyserande streptokocker) och Staphylococcus aureus. Till kolonisationsflora hör t. ex koagulasnegativa stafylokocker, Enterocccus spp och alfa-streptokocker.

Speciellt varma somrar kan fynd av Vibrio bakterier förekomma i sårodlingar. Det kallas ibland för badsårsfeber. Se separat anvisning för abscessodling.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Till ytliga sår räknas t.ex trycksår, diabetessår, bensår, skrapsår och andra ytliga sårsekret. Djupa sår så som abscess, fistel, osteomyelit och djupa diabetes-/ bensår in till fascia, ben och senskida ska anges tydligt på remissen och markeras som Sår-djupt.

Under andra kolumnen finns Övrigt. Kryssa för Sår-ytligt. För bästa bedömning av provet ange relevanta kliniska data såsom lokalisation, antibiotikabehandling, sårets art samt ev. nedsatt motståndskraft hos patienten.

Material

Sårsekret

Provtagning

Mekanisk sårrengöring utföres med fuktad tork (koksalt eller vatten). Prov tas med bomullspinne från sårets botten eller vid gränsen till frisk vävnad. Pinnen nedförs därefter i mediet.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet förvaras kylt i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

  • Positiv odling besvaras: Växt av...
  • Fynd av Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus dysgalactiae, Pseudomonas spp och gramnegativa stavar svaras alltid ut. S.aureus svaras ut med resistensbestämning. S. pyogenes/S. dysgalactiae betraktas alltid känsliga för penicillin. Pseudomonas spp och gramnegativa stavar art- och resistensbestäms ej.
  • Fynd av Clostridium perfringens (gasbrandsbakterie) telefonbesvaras vid specifik misstanke om gasbrand. Närvaron av Clostridium perfringens är i de flesta fall ett uttryck för en kontamination av såret och ej liktydig med klinisk gasbrand.
  • Ingen bakterieväxt besvaras: Ingen växt.
  • Negativ odling besvaras: Ingen växt av S. aureus, S. pyogenes, S. dysgalactiae, Pseudomonas spp eller gramnegativa stavar. Förekomst av kolonisationsflora finns.
  • Vid önskemål om art- och resistensbestämning för bakteriearter vilka räknas till kolonisationsflora, tag nytt prov och ange tydligt på remissen att art- och resistensbestämning av all växt önskas. Resistensbestämning görs dock ej för normalt icke patogena bakterier t.ex. alfa-streptokocker och difteroida stavar.

 

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.