Malaria

Medicinsk bakgrund

Malaria är en mycket vanlig infektion i tropiska länder och överförs med Anophelesmyggan. Flera arter av plasmodium kan infektera människa, t ex: P. falciparum, P. vivax, P. ovale , P. malariae och P. knowlesi.

Malaria skall misstänkas vid feber och/eller oklara symtom efter vistelse i endemiskt område och kräver akut patienthandläggning.

Nya regionala rutiner

Sedan 240224 utförs en molekylär snabbmetod (LAMP) för screening avseende malaria (ersätter malaria snabbtest/antigen-test). Malaria LAMP analyseras på klinisk kemi SÄS dygnet runt.

Endast prover som blir positiva med LAMP mikroskoperas.

Patient med klinisk misstanke om malaria: Malaria LAMP beställs (klinisk kemi) Om LAMP blir positiv skickas provet vidare till klinisk mikrobiologi, Göteborg, för Malaria mikroskopi (genomförs per automatik om LAMP blir positivt). Om Malaria LAMP blir negativt görs ingen mikroskopi. 

Malaria LAMP-test

Akutanalys, utförs på Klinisk kemi SÄS dygnet runt, fr.o.m. 24-02-22.

Indikation

Primärdiagnostik/screening vid misstanke om nytt malariafall

Beställning

Elektronisk beställning

Analyskod på etikett: MALLAMP.

Elektronisk beställning; Ange smittland/geografiskt område, eventuell tidigare malariabehandling och malariaprofylax. Mycket viktigt att ange telefonnummer dit svaret ska ringas

Provtagning

2 EDTA-rör med venblod (ett rör för LAMP-test, ett rör för direktmikroskopi), lila/svart propp eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Minsta provvolym per rör: 2 mL venblod eller 250-500 µL kapillärblod.

Transport

Provet transporteras omedelbart till laboratorium för Klinisk Kemi SÄS och lämnas i handen till personal.

Svar

Svarstid inom 1,5 timme.

Testet är kvalitativt och besvaras som:

Positivt: Plasmodium-DNA har påvisats

Negativt: Plasmodium-DNA har inte påvisats.

Svaret går ut i patientjournal Melior

Positivt LAMP: Provet skickas av Klinisk Kemi, SÄS med förtryckta remisser till Klinisk mikrobiologi SU/Sahlgrenska för Malaria direktmikroskopi*.

Negativt LAMP: Ingen ytterligare analys (LAMP har mycket hög diagnostisk känslighet för alla humana Plasmodium-arter. Detta innebär att om Malaria LAMP blir negativt så behöver provet inte mikroskoperas.)

Transport

Ordinarie transport för malariamikroskopi från SÄS till SU

Transporter från SÄS till SU går vardagar kl. 7:40, 9:40 och 13:40.

Leverans av prover för akut malariamikroskopi efter att ordinarie transport avgått (leverans med taxi)

Prover som tas fredag eftermiddag eller helg behöver transporteras till parasitlab, Klinisk mikrobiologi, Göteborg med taxi.

Beställare (om annan än infektionsklinik) bör rådgöra med infektionskonsult/infektionsjour om mikroskopin skall utföras akut. Kontakt med infektionskonsult ordinarie arbetstider, på jourtid infektionsjour via växeln.

Beställaren kontaktar parasitlab på SU (nummer 031-342 4945 alternativt 031-342 4645) för att meddela att prov kommer att skickas med taxi och för att komma överens om lämplig ankomsttid.

När lämplig tid för taxitransport beslutats, ringer beställaren till Klinisk kemi (033-616 1864) och ber dem beställa en taxitransport för proverna och remissen. Beställaren står för kostnaden.

 

Adress för taxitransport:

Klinisk mikrobiologi 

Bakteriologen, Guldhedsgatan 10A

413 46 Göteborg

Taxichauffören måste ringa parasitlab på Klinisk mikrobiologi, Göteborg (031-342 4945 alternativt 031-342 4645) vid ankomst så att proverna hämtas av rätt personal, eller vid försening.

 

Behandlingskontroll och uppföljning

För behandlingskontroll och uppföljning av känd malaria beställs enbart mikroskopi och prover skickas till Klinisk mikrobiologi SU, Göteborg*, med remiss https://sahlgrenska-klinkem-analyser.vgregion.se/BAAP0118.pdf.

Ange alltid telefonnummer dit mikroskopisvaret ska ringas på remissen

Utförlig information om analys av Malaria på SU/Sahlgrenska se KMIKAD107835.pdf (vgregion.se)

 

*Utförs på parasitlaboratoriet Klinisk mikrobiologi SU, Göteborg:
Helgfria vardagar kl 8-17
Helger kl 8-14.
Tel nr: 031-342 49 45, alternativ 031-342 46 45

Ackrediterat

Nej

Övrigt

Malaria är anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen