Kolera (vibrio cholerae)

Laboratorium

Sahlgrenska universitetssjukhuset