Sinuitprov

Medicinsk bakgrund

Klinisk misstanke om sinuit. Både aerob och anaerob odling utföres. Betahaemolytiska streptococcer och pneumococcer restistensbestäms ej rutinmässigt.

Remiss

Ange relevanta kliniska data och ev. antibiotikabehandling.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Sinussekret

Provtagning

Sekret aspireras från sinus och sprutas ned i tomt sterilt rör.

Plaströr urinodling

Vid små mängder sekret tas provet med provtagningspinne (blå kork) som nedförs i transportröret.

Provtagningsset

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Förvaras kylt i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

  • Negativ odling besvaras: Ingen växt.
  • Positiv odling besvaras: Växt av...

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.