Trachealsekret

Medicinsk bakgrund

Allmänt om Nedre luftvägsmikrobiologi, se Nedre luftvägsbakteriologi.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Under andra kolumnen finns Övrigt. Kryssa för Tracheal. Ange relevanta kliniska data samt ev. antibiotikabehandling.

Material

Trachealsekret

Provtagning

Trachealsekret tas genom aspiration via steril plastkateter från trachealtub eller tracheostoma. Sekret överförs till tomt sterilt rör. Vid odling från trachealtub används provtagningsset med pinne. Allmän odling omfattar aerobodling.  

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Förvaras kylt i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

  • Negativ odling besvaras: Ingen växt av luftvägspatogener i signifikant mängd.
    Negativ odling kan även besvaras med Ingen växt.
  • Positiv odling besvaras: Växt av...
  • Odlingen kvantifieras.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.