Nedre luftvägsbakteriologi

Medicinsk bakgrund

Bakteriologisk odlingsdiagnostik vid nedre luftvägsinfektioner är behäftad med många felkällor. Upphostade prover är alltid tillblandade med bakterier från övre luftvägarnas normalflora.

Pneumoni och bronkit orsakas i majoriteten av fallen av Pneumnokocker, Haemophilus influenzae och Moraxella catarrhalis. Dessa arter kan ofta uppfångas via nasopharynxprov. Hos sjukhusvårdade patienter, speciellt med komplicerade tillstånd med ökad infektionskänslighet, kan många andra agens förorsaka pneumoni. Bakterier som kan vara aktuella är E.coli, Klebsiella pneumoniae, andra gramnegativa arter, Staphylococcus aureus, anaeroba bakterier samt andra opportunister. Vid antibiotika-behandling sker normalt överväxt av gramnegativa arter i luftvägarna, vilket ofta saknar klinisk relevans.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Under första kolumnen finns Luftvägssekret. För att möjliggöra individualiserad bedömning av proverna är det därför väsentligt att bakgrund och frågeställning framgår av remissen.

Material

Sputum, Trachealsekret, BAL, Bronkoskopi, Borstprov

Provtagning

Se under respektive analys:

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi.

Svar

  • Negativ odling besvaras: Ingen växt av luftvägspatogener i signifikant mängd.
    Negativ odling kan även besvaras med Ingen växt.
  • Positiv odling besvaras: Växt av...
  • Odlingen kvantifieras.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.