Hepatit C antikroppar

Medicinsk bakgrund

Inkubationstid är 2-6 mån. Viruset överförs med blod och blodprodukter (blodtransfusion, intravenöst missbruk). Sexualsmitta är ovanligt liksom smitta från mor till barn. Bland de patienter som utvecklar infektion drabbas minst 50% av kronisk leversjukdom. En månad efter smitta kan antikroppar påvisas hos hälften av patienterna. Patienter med nedsatt immunförsvar har svårt att bilda antikroppar mot HCV och kan var negativa i antikroppstest i år efter smittan (de är dock positiva i PCR). Vid olyckstillbud, se även stick och skärskador.

Hepatit C antikroppar (IgG) - screeninganalys.

Stick och skärskador

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Under Serologisk provtagning och Virologisk serologi finns ett avsnitt om Hepatit C. Kryssa för Hepatit C: HCV-ak.

Skriv relevant klinisk data och insjukningsdatum. Om kodning av prov sker - ange födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret.

Material

Serum

Provtagning

Serumrör med gel (guldgul kork)

Minsta volym

2 ml blod eller 200 µL serum

Transport och förvaring

Så fort som möjligt till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Kyltransporteras. OBS! Helblod får ej frysas.

Svar

  • Anti-HCV utsvaras som positivt eller negativt. Positivt test konfirmeras alltid med PCR för att bedöma smittsamheten.

Positivt antikroppssvar avgör ej om infektionen är akut, kronisk eller utläkt.

Mätprincip

CMIA-teknik (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay)

Ackrediterad

Ja

Prioritet

HVC-ak: Analysen utförs vardagar