HTLV I/II

Antikroppar mot HTLV I/II

Medicinsk bakgrund

HTLV I är ett retrovirus som kan ge lymfatisk leukemi eller neurologiska symtom. Förekomst av HTLV I-antikroppar finns beskrivet hos missbrukare i Sverige. Det finns idag inget säkert samband mellan någon sjukdom och HTLV II.

Remiss

Under Serologisk provtagning och Virologisk serologi kryssas a-HTLVI/II för. Ange relevanta kliniska data. Om kodning av prov sker - ange födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Serum

Provtagning

Rör med gel (guldgul kork)

Minsta volym

2 ml blod eller 200 µl serum

Transport och förvaring

Bör kyltransporteras om transporttiden överstiger 12 tim. Obs! Helblod får ej frysas.

Svar

  • HTLV I/II svaras ut som positivt eller negativt.
  • Vid positiv reaktion sänds provet till referenslaboratorium för verifiering.
  • Preliminärsvar lämnas ej. Slutsvar kommer efter verifiering på ref.lab.


Obs! HTLV-positiva patienter är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Läkarinformation

Mätprincip

Kemiluminescens

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs 1 gång/vecka

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.