Transglutaminas-antikroppar transglutaminas IgA samt s-IgA

Medicinsk bakgrund

Glutenintolerans/Celiaki

Glutenintolerans/Celiaki eller glutenenteropati är en vanlig sjukdom som förekommer i alla åldrar. Prevalens i Sverige är ungefär 1 av 200. Sjukdomen beror på permanent överkänslighet mot vissa glutenproteiner. IgA-brist, dvs. IgA-nivå i serum <0,07 g/l, är en vanlig immundefekt som är 10 ggr vanligare hos celiaki patienter. IgA-antikroppar av gliadin och transglutaminas kan av naturliga skäl inte påvisas i dessa fall. 

Transglutaminas

Enzymet transglutaminas finns i hela kroppen, särskilt i den bindvävsstruktur, endomysiet, som omger glatt muskulatur och epitelceller, såsom i tunntarmens villi. Förekomst av antikroppar mot detta enzym har visats hos 90-100% av patienter med glutenintolerans (celiaki) samt vid dermatitis herpetiformis men anses ej uppträda vid andra tarmsjukdomar och kan inte heller påvisas hos normalpopulationen. IgA-antikroppar mot transglutaminas har en hög sjukdomsspecificitet och nivån normaliseras snabbt (vanligen inom 3-6 månader) vid utsättande av glutenhaltig kost. Analysen kan därför med fördel användas som kontroll under glutenfri diet hos patienter med redan diagnosticerad celiaki. IgA-antikroppar mot transglutaminas och endomysium är likvärdiga. Laboratorium för klinisk mikrobiologi har valt att analysera transglutaminas.

IgA-antikroppar mot vävnadstransglutaminas (tTG)  rekommenderas som förstahandsval eftersom det är den markör som hittills har visat högst sensitivitet och specificitet för celiaki. Detta gäller för alla åldrar, dvs även för barn <2 års ålder.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Elektronisk beställning för primärvård.

Pappersremiss: Under Serologisk provtagning och Immunologisk serologi kryssas Transglutaminas IgA + s-IgA för. Vid celiaki-frågeställning på vuxna och barn över två år analyseras antikroppar mot Transglutaminas IgA och serum-IgA. 

I de fall serum-IgA faller under normalområdet skickas provet till referenslab för analys av transglutaminas IgG.

Prov från barn < 2 år skickas till Immunologen SU Göteborg där man förutom transglutaminas IgA och Serum-IgA även utför deamiderat gliadin IgG.

Material

Serum.

Provtagning

Rör med gel (guldgul kork).  

Minsta volym

200 µl serum.

Transport och förvaring

Bör kyltransporteras om transporttiden överstiger 12 tim. OBS! Helblod får ej frysas.

Svar

Transglutaminasantikroppar:

  • Negativt        <7 U/mL
  • Positivt          >7 U/mL

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analysen utförs 2 ggr/vecka

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.

Intern analyskod

TGA