Mycoplasma pneumoniae

Medicinsk bakgrund

Mottagligheten för smitta är hög i alla åldrar men symptombilden skiljer sig mellan åldersgrupper. Små barn är ofta helt asymtomatiska men kan lätt bli förkylda. I åldersgruppen 20-30 år är mycoplasmainfektion den vanligaste orsaken till lunginflammation.

Genomgången sjukdom ger inte någon bestående immunitet. Kroniskt bärarskap av Mycoplasma pneumonie finns inte dokumenterat men man kan utsöndra bakterien i flera veckor.

Inkubationstiden är ca 2-3 veckor lång. Vanliga symptom är: heshet, huvudvärk samt torr och retande hosta. I ovanliga fall kan mycoplasmainfektion orsaka hjärtmuskelinflammation, hjärnhinneinflammation och hemolytisk anemi.

Remiss

I första kolumnen under Luftvägssekret finns Mycoplasma pneumonie (PCR). Kryssa i rutan och lämna relevanta kliniska data.

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

 

Material

Pinnprov från nasopharynx (i sterilt urinodlingsrör med NaCl), nasopharynxaspirat/-sköljvätska

Provtagning

  • Provtagning sker på samma sätt som vid provtagning från nasopharynx för allmän odling. Direkt efter provtagningen förs pinnen ned i ett sterilt urinodlingsrör med 2 ml 0,9% koksaltlösning, låt därefter pinnen vara kvar i röret.
  • Observera att pinnen ej skall transporteras i det transportrör som följer provtagningspinnen utan i ett sterilt urinodlingsrör.

Nasopharynxaspirat

Om patienten ej har lös snuva kan lite koksalt droppas i näsan på patienten en stund före provtagningen.

Koppla sugkatetern på sondsprutan. För försiktigt in katetern via näsan tills den når bakre svalgväggen. Sug försiktigt upp sekret minst 0,5 ml. Därefter aspireras ca 2 - 3 ml koksalt med samma sugkateter. Spruta ned sekret och koksaltblandningen i ett sterilt rör via sugkatetern.

  • Nasopharynxaspirat
  • Sterilt rör, ex urinodlingsrör
  • 0,9% koksalt
  • Sugkateter kort
  • Sondspruta 60 cc

Nasopharynx sköljning

Samla 2-3 ml sköljvätska i ett sterilt urinodlingsrör

  • Sterilt rör, ex urinodlingsrör

Volym

2 ml ± 1 ml

Begränsningar

Ett negativt prov utesluter inte mycoplasmainfektion. Prov kan ha tagits vid fel tidpunkt i sjukdomsförloppet med för få bakterier närvarande.

Transport och förvaring

  • Provet ska förvaras och transporteras kylt.
  • Provet kan förvaras i kyl över helgen.

Svar

Svar för Mycoplasma pneumonie anges som positivt eller negativt.

Mätprincip

PCR

Ackrediterad

Nej

Prioritet

4