Syfilis, lues

Antikroppar (IgM +IgG) mot Treponema Pallidum  

Medicinsk bakgrund

Syfilis orsakas av spirocheten Treponema Pallidum som kan överföras kongenitalt eller via sexuell kontakt. Antikroppar kan påvisas 4 – 6 veckor efter smittillfället. Provet analyseras med en screentest som påvisar T.pallidum-antikroppar (IgM+IgG) i serum. Personer med andra treponematoser (yaws och pinta) har också treponema-antikroppar, som inte går att skilja från syfilis. Vid positiv reaktion sänds provet till referenslaboratorium för verifiering. Serologi kan vara svårtolkad och vid positivt svar eller misstanke om syfilis bör hudkliniken kontaktas. Likvorprov med frågeställning Syfilis sänds vidare till referenslaboratorium. Testet Treponema screen (Syfilis TP) används som kvantitativ screening av total IgG+IgM antikroppar för att väcka misstanke om syfilis.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Under Serologisk provtagning och Bakteriologisk serologi kryssas Lues för. Ange relevanta kliniska data. Om kodning av prov sker - ange födelseår och de fyra sista siffrorna i personumret.

Material

Serum

Likvorprov med frågeställning Syfilis sänds vidare till referenslaboratorium.

Provtagning

Rör med gel (guldgul korK).

Minsta volym

2 ml blod eller 200 µl serum

Transport och förvaring

Bör kyltransporteras om transporttiden överstiger 12 tim. OBS! Helblod får ej frysas.

Svar

Utsvaras som Negativ eller Positiv. Vid positiv reaktion sänds provet till referenslaboratorium för verifiering.

OBS! Syfilis faller under smittskyddslagen.

Läkarinformation

Metod

Kemiluminiscens

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.