Gasbrand

Medicinsk bakgrund

Prov tages vid klinisk misstanke om gasbrand. Gasbrand är en klinisk diagnos som i efterhand kan verifieras genom påvisande av Clostridium perfringens vid odling. Positivt fynd utan samtidiga symtom saknar klinisk betydelse.

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Angiv att gasbrandsmisstanke föreligger.

Material

Sårsekret

Provtagning

Prov tas från område där infektionen håller på att breda ut sig.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratoium för klinisk mikrobiologi. Kyltransporteras.

Svar

  • Negativ odling besvaras: Ingen växt av...
  • Positiv odling besvaras: Växt av...

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Analys utförs vardagar.

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.