Helicobacter pylori antigen

Medicinsk bakgrund

Testet är ett kvalitativt test för att upptäcka Helicobacter pyroli-antigen i faeces, men kan också användas för att se om behandlingen varit framgångsrik. Detta görs fyra till sex veckor efter avslutad behandling. Likaså kan testet användas för diagnos om patienten åter infekteras.
Testet är även utvärderat för barn.

Intag av PPI eller Bismuth inom två veckor före provtagning kan ge falskt negativt resultat. Ett positivt resultat i detta fall är riktigt.

Remiss

Kryssa för Helicobacter pyroli antigen. Ange relevanta kliniska data.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Faeces

Provtagning

Faeces-burk med sked utan tillsats. Fyll max 1/4 burk med faeces.

Obs! Inga tillsatser och ej pinnprov.

Transport och förvaring

Provet förvaras i kyl i väntan på transport och kyltransporteras.

Svar

  • Negativt prov svaras: Helicobacter-antigen: Negativ , Antigen ej påvisat
  • Positivt prov svaras: Helicobacter-antigen: Positiv , Antigen påvisat

Mätprincip

Immunoassay EIA, där monoklonala antikroppar mot H. pylori används.

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Analys utförs vardagar.